To top
Ponedeljak – Petak: 8.00 – 16.00 h
Demago Print
ODABERITE DIMENZIJU i nastavite na izračun cijene proizvoda!

Usmjerujući sistemi

Ako pripremate veći događaj ili želite postići svečaniji izgled, dobro će vamo doći usmjerujući sistemi iz naše ponude. Možete izabrati između jednostavnijim stupcima s trakom (u srebrnoj ili crnoj verziji) ili svečanijim stupcima u zlatnoj ili srebrnoj boji sa tri obojene niti iz materijala dužine 100 ili 150 cm.

Ostali proizvodi