To top
Ponedeljak – Petak: 8.00 – 16.00 h
Demago Print
ODABERITE DIMENZIJU i nastavite na izračun cijene proizvoda!

A - stalci

Samostojeće i reklamne A-panoe nudimo u tri veličine. Kako bi vaši oglasi na ulici zaista bili viđeni, izaberite pano u formatu B0. Oglas na A-panou je vidljiv sa obadvije strane, montaža oglasne poruke - plakata je jednostavna i brza. Reklamni panoi su upotrebljivi i izvana i iznutra. U cjeni je ukljućen i tisak vaše grafike!

Ostali proizvodi