To top
Ponedeljak – Petak: 8.00 – 16.00 h
Demago Print
ODABERITE DIMENZIJU i nastavite na izračun cijene proizvoda!

NCR - samokopirni blokovi

NCR samokopirni blokovi se upotrebljavaju za izdavanje računa, radnih naloga, ugovora, prijavnica...

Vaš rukopis se sa prvog lista automatski kopira na stražnje listove, tako da možete izdati dokument i sačuvati original.

Samokopirni listovi su obično ljepljeni u blok, a mogu biti ljepljeni i u setove. Izrada je kvalitetna, listovi se jednostavno odstranjuju, a kartonska podloga olakšava pisanje u različitim okolinama.

ncr-kopirni-blok-2-9-2017.jpg
ncr-kopirni-blok-1-9-2017.jpg
ncr-kopirni-blok-9-2017.jpg
NCR-kopirni-bloki-1.png
NCR-kopirni-bloki.png

Ostali proizvodi